Risør kommunes stipend til unge talenter

Talentprisen 2021

Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år.
Ett stipend går til en utøver innen

1. Musikk, drama, litteratur eller visuell kunst

2. Idrett

Foreslåtte kandidater skal være bosatt i Risør kommune.

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Risør kommunes talentpris består av hver på kr 10 000 og ett diplom.

Send skriftlige forslag og en begrunnelse på hvorfor nettopp din kandidat fortjener talentprisen. Kun skriftlige innkomne forslag vurderes. Kulturutvalget velger vinneren av talentprisene.

Forslag til kandidater sendes kommunens enhet for kultur innen 12 november 2021 til post@risor.kommune.no og merk saken med Nominasjon til talentprisen 2021 Sak: 21/4579

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Tidligere mottakere av stipend til unge talenter

2018
Fredrik Paulsen, musikk
Vetle Sigmundstad, musikk

2017
Jens Henrik Kverndal, musikk
Anne Hjorth Arntsen, idrett

2016
Kari Victoria Midtgaard, dans
Mads og Thomas Mathisen, idrett

2015
Berit Elise Klemsdal, musikk
Erling Homme, idrett

2014
Astrid Linnea Østerholt, musikk
Guro Lundtveit Svennevig, idrett

2013
Robert Løkketangen, musikk
Regine Syrdal Tronstad, idrett

2012
Sebastian Aanonsen, musikk.
Mads og Thomas Mathisen, idrett.

2011
Marte Kristine Hansen, musikk.
Håvard Hansen, idrett.

2010
Elfi Sigmundstad, musikk.
Tuva Syrdal Tronstad, idrett

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Telefon 37 14 96 52
Mobil 918 09 698