Risør kommunes stipend til unge talenter

Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år, hvert på kr 10 000,-. Ett stipend går til en utøver innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst, og det andre innen idrett. Foreslåtte kandidater må være bosatt i Risør kommune. Forslaget skal være skriftlig og sendes post@risor.kommune.no

Stipendet er en honnør til den utvikling og engasjement utøveren har vist og for viljen til å nå stadig litt lenger.

Tidligere mottakere av stipend til unge talenter

2018
Fredrik Paulsen, musikk
Vetle Sigmundstad, musikk

2017
Jens Henrik Kverndal, musikk
Anne Hjorth Arntsen, idrett

2016
Kari Victoria Midtgaard, dans
Mads og Thomas Mathisen, idrett

2015
Berit Elise Klemsdal, musikk
Erling Homme, idrett

2014
Astrid Linnea Østerholt, musikk
Guro Lundtveit Svennevig, idrett

2013
Robert Løkketangen, musikk
Regine Syrdal Tronstad, idrett

2012
Sebastian Aanonsen, musikk.
Mads og Thomas Mathisen, idrett.

2011
Marte Kristine Hansen, musikk.
Håvard Hansen, idrett.

2010
Elfi Sigmundstad, musikk.
Tuva Syrdal Tronstad, idrett

Kontaktinformasjon

Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator og konst. kultursjef
E-post
Telefon 37 14 97 82
Mobil 482 34 375

Konstituert enhetsleder og kultursjef