Underskuddsgaranti

Retningslinjer

Det kan kun søkes underskuddsgaranti for til sammen ett arrangement/festival per år per arrangør. 

  • Søknadssum inntil 5000 *vedtas administrativt 
  • Søknadssum over 5000 * går til kulturutvalget ved første utvalgsmøte 

*Søknadssummen kan justeres av søker med en oppdatert søknad, dersom arrangementet går med mer underskudd enn beregnet.   

  • Arrangementet må foregå innenfor Risør Kommune  

Dersom underskuddsgaranti vedtas, innvilges det alltid med vedtaket: Søknad innvilges ved fremvist behov.

Søknadsfrist

Senest uke 40 eller senest tre uker før arrangementet.

Slik søker du

Skjema - Underskuddsgaranti

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 918 09 698