Spillemiddelordningen

Frist for å sende inn forslag til tiltaksplanen er 1. august 2019!

For å kunne søke om spillemidler må tiltaket være registrert i en Tiltaksplan hos Risør kommune.  Tiltaksplanen er et kapittel i

 

Dette kapitlet rulleres årlig for nye innspill.

Tiltaksplanen vedtas av Risør bystyre i møte i august/september hvert år. 

Når tiltaksplanen er vedtatt kan kommune, lag eller foreninger søke om spillemidler  til ett eller flere av tiltakene i planen.

Innkomne søknader om spillemidler blir lagt fram for prioritering av bystyret i november/desember møte, hvor de blir oversendt til Fylkeskommunen for behandling.

Vil du eller ditt lag søke om spillemidler finner du informasjon og skjema her Anleggsregisteret.no