Spillemiddelordningen

Frist for å sende inn søknad om spillemidler for tildelingsåret 2020 er i Risør 20.10.2019.

Vil du eller ditt lag søke om spillemidler finner du informasjon og skjema her Anleggsregisteret.no

For å kunne søke om spillemidler må tiltaket være registrert i tiltaksplanen hos Risør kommune. 

Tiltaksplanen er et kapittel i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse (PDF, 2 MB)

Dette kapitlet rulleres årlig for nye innspill, og vedtas av Risør bystyre hver høst.

Når tiltaksplanen er vedtatt kan kommune, lag eller foreninger søke om spillemidler  til ett eller flere av tiltakene i planen.

Innkomne søknader om spillemidler blir lagt fram for prioritering av bystyret i november/desember, hvor de så blir oversendt til Fylkeskommunen for behandling.

Her finner du link til Aust Agder fylkeskommune sin side om spillemiddelordningen.