Sesongleie

Her finner du en oversikt over idrettshaller som er tilgjengelige for sesongleie. 

Idrettshaller

Risørhallen

I Risørhallen har terminfestede kamper/stevner 1. prioritet. Husk å sende egen søknad på dette. 

Søkere kan velge mellom følgende hallstørrelser: 1/1 hall, 2/3 hall eller 3/3 hall

Idrettsbygget (Store sal) 

Leie av Idrettsbygget, store sal, fra kl. 17:00 mandag – fredag

Svømmehall

Leie av svømmehallen fra kl. 14:10 mandag – fredag

Hønseheia

Leie av Hønseheia gjelder fra kl. 18:00 alle hverdager, bortsett fra onsdag. For leie i helgene kontakt Risør videregående skole, tlf. 37 14 42 20.

Slik søker du

Søknadsskjema - Søknad om faste treningstider - sesongen 2022/23

Søknadsfrist: 15. mai 2022

Hva koster det?

Kommunale idrettsbygg kan nyttes vederlagsfritt til trening.

Reglement

Regler for utlån av idrettsbygg (PDF, 91 kB)

Ordensregler idrettsbyggene (PDF, 88 kB)

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt