Sesongleie

Her finner du en oversikt over idrettshaller som er tilgjengelige for sesongleie. 

Idrettshaller

Risørhallen

I Risørhallen har terminfestede kamper/stevner 1. prioritet. Husk å sende egen søknad på dette. 
Søkere kan velge mellom følgende hallstørrelser: 1/1 hall, 2/3 hall eller 3/3 hall

Idrettsbygget (Store sal) 

Leie av Idrettsbygget, store sal, fra kl. 17:00 mandag – fredag

Svømmehall

Leie av svømmehallen fra kl. 14:10 mandag – fredag

Hønseheia

Leie av Hønseheia gjelder mandag – fredag fra kl. 18:00. For leie i helgene kontakt Risør videregående skole, tlf. 37 14 42 20.

Slik søker du

Søknadsskjema - Søknad om faste treningstider - sesongen 2021/22

Søknadsfrist: 15.mai 2021
Spesifiser hvilke lag i klubben som søker. Ved flere lag samme dag, må det søkes for hvert lag.

Hva koster det?

Kommunale idrettsbygg kan nyttes vederlagsfritt til trening.

Reglement

Regler for utlån av idrettsbygg (PDF, 91 kB)

Ordensregler idrettsbyggene (PDF, 88 kB)

Kontaktinformasjon

Marit Mo Wroldsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 14 96 78
Mobil 995 86 808

Eiendom, båtplass, eiendomsskatt