Næring, bevilling, skatt, betaling, jord- og skogbruk