Avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura og/eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din, dette er ikke noe kommunen kan gjøre eller hjelpe med. Den letteste måten å betale faste utgifter på er å ha både eFaktura og avtalegiro samtidig.

eFaktura

 • Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten.
 • Hvis du har eFakturaavtale vil alle fakturaer du får fra kommunen (kommunale avgifter, barnehage, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker.
 • Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for.
 • Husk at eFaktura må manuelt godkjennes i nettbanken din. 
 • Hvor mye du ser av fakturaen i banken er innstillinger du må sjekke med din bank.
 • Gamle eFakturaavtaler slettes i banksystemet 1. mai 2022. Fra denne datoen er det kun generell aksept via «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» som er gjeldende. www.eFaktura.no

Opprettelse av ny eFakturaavtale etter 1. desember 2021

Dette er en endring som gjøres av eFaktura sentralt og gjelder for alle banker og alle du måtte ha eFakturaavtale med. 
Du må gi en generell aksept i din bank for å opprette en ny eFaktura etter 1. desember 2021. Dette gjør du ved å krysse av på valget «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i din nettbank eller i din bank-app. Navnet er litt ulikt fra bank til bank.

Hvis «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» allerede er krysset av i nettbanken din eller i betalingsappen, trenger du ikke gjøre noe.

Spørsmål? Ta kontakt med banken din, det er de som kan svare deg på hva slags avtaler du har og hvilken mailadresse din eFaktura sendes til. 

De som tidligere har opprettet eFakturaavtale uten «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» vil beholde denne frem til 1. mai 2022. Innen den datoen må alle opprette «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» da alle gamle eFakturaavtaler opprettet direkte til en fakturautsender slettes per 1. mai 2022.

eFaktura der en annen person er oppført som fakturamottaker

Etter 1. desember 2021 vil det ikke være mulig å opprette ny eFakturaavtale der det er en annen person som står som fakturamottaker.
Gamle eFakturaavtaler der en annen er fakturamottaker vil fungere til 1. mai 2022. Etter 1. mai 2022 vil det heller ikke være mulig å beholde eFakturaavtaler fra før 1. desember 2021 der en annen person står som fakturamottaker.

Dersom fakturamottaker ikke har opprettet «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» i sin bank innen 1. mai 2022 så vil denne personen motta fakturaen i posten selv om den andre parten i huset tidligere fikk denne som eFaktura.

Avtalegiro vil fortsatt fungere fra kontoen til en annen person enn den som er fakturamottaker. Det er altså ikke sammenheng mellom fakturamottaker og konto det er opprettet avtalegiro fra. Endringen som gjøres gjelder kun forsendelse av eFaktura.

Avtalegiro

 • Hvis du vil ha avtalegiro oppretter du det fra den kontoen det skal betales fra. Beløp blir da automatisk trukket. 
 • Bruk kidnummer på fakturaen som avtalegiroreferanse ved opprettelse.
 • Husk at du må opprette avtalegiro per type tjeneste, altså for eksempel både for barnehage og kommunale avgifter da det er ulik melding i kidnummer per tjeneste.
 • I din nettbank velger du om du vil ha varsel når det ligger en avtalegiro til forfall. 
 • Ta kontakt med din bank for å forhøre deg om hvor du eventuelt skal krysse av for å se informasjon fra avtalegiroen som sendes deg.
 • www.avtalegiro.no/privat

Hvorfor mottar jeg regninger eller eFaktura i Vipps?

Hvis du mottar en regning i Vipps er det fordi du har takket ja til det i appen din. Du takker ja eller nei til dette i din profil, og du kan skru av eller på at du vil betale regninger med Vipps, under Regninger og eFaktura i dine profilinnstillinger.

Vipps er en flate du mottar regningen i, og du mottar eFaktura i Vipps fordi du har takket ja til eFaktura via nettbanken. Du kan selv velge om du vil betale regningen i Vipps.

Slik gjør du hvis du vil skru av eFaktura i Vipps:

 • Gå inn på Profil i Vipps (nede til høyre)
 • Velg Regninger og eFaktura
 • Skru av Vis regninger i Vipps