Betale faktura fra utenlandsk bank?

For å betale fra utenlandsk bank til vår norske bank trenger man IBAN nr. og SWIFT. 

Ditt IBAN-nr: NO2028012234599

Du trenger også denne informasjonen

Sparebanken Sør
Postboks 200
4662 KRISTIANSAND

SWIFT (BIC) SPSONO22