Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt på en faktura

Risør kommune har som medlem i IKT-samarbeidet IKT Agder, gjennomført et omfattende anbudsprosjekt som førte til et skifte av programvare for håndtering av kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt. Dagens leverandører er nå et samarbeid mellom Nois og Volue.

I uke 48/49 skal kommunen fakturere kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt fra et nytt system.
Det kan medføre små endringen i tekst og termingebyr.
Som eksempel kan det nevnes at forbruksgebyret for vann og avløp vi komme på to linjer hver.  Dette skyldes at programvaren legger opp til månedlige perioder for fakturering, mens Risør fakturerer for to måneder per gang. Det kommer derfor 1 linje per måned, men totalsummen skal i utgangspunktet være likt tidligere.  

Avvik kan forekomme på grunn av ulik avrunding i gammel og ny programvare.

Vi oppfordrer alle abonnenter til å sette seg inn i detaljene på fakturaen.