Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt på to fakturaer

Risør kommune har som medlem i IKT-samarbeidet IKT Agder, gjennomført et omfattende anbudsprosjekt som førte til et skifte av programvare for håndtering av kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt. Dagens leverandører er nå et samarbeid mellom Nois og Volue.

Dette betyr at vi i en overgangsperiode fra februar 2023 kommer til å sende deg to fakturaer per termin, der du før har fått en fellesfaktura.

For en periode vil du derfor motta en faktura for vann, avløp og feiing, og en annen faktura for kun eiendomsskatt. Fakturaene vil komme til deg på din valgte betalingsløsning på ulik dato, men de vil få forfall samme måned.

Risør kommune krever ikke fakturagebyr på sine fakturaer.