Purring og inkasso

Ved forfalt og ubetalt faktura innfordrer Risør kommune ved å sende ut inkassovarsel, betalingsoppfordring og deretter varsel om tvangssalg/utleggsforretning.

Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Kredinor krever inn parkeringsbøter. Kontakt Kredinor på e-post ps@kredinor.no om du har spørsmål. 

Ta gjerne kontakt med økonomiavdelingen om du

  • Du har fått et varsel og har spørsmål til varselet (inkasso, betalingsoppfordring eller varsel om tvangssalg/utleggsforretning)
  • Du har fått et varsel, selv om du har bestridt kravet overfor enheten som har gitt tjenesten
  • Du trenger kopi av faktura
  • Du venter på en faktura som skal være sendt men ikke mottatt
  • Du trenger opplysninger om kidnummer eller kontonummer
  • Du har spørsmål til fakturaen – men det kan hende det er saksbehandler i en annen enhet som kan svare deg bedre vedr. selve kravet (saksbehandler står på fakturaen)

Kontaktinformasjon

Linda Rasmussen
Økonomikonsulent
E-post
Mobil 95 00 09 75
Innfordring Risør kommune
E-post
Mobil 95 00 09 75