Eiendomsskattelister 2021

Bystyrets vedtak

På bakgrunn av vedtak i bystyret og med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3, skrives det ut eiendomsskatt  i 2021 på bolig-, fritids- og næringseiendommer med 4,0 ‰ av takstgrunnlaget.
Skatteetatens beregnede boligverdi benyttes som skattegrunnlag for boligeiendommer (esktl § 8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl § 8 A-2 og A-3).

Hvor finner jeg skattelistene? 

Skattelistene blir lagt ut på kommunehuset, Furumoveien 1 fra 26.02.2021 – 31.03.2021.
Her kan du se skattelistene. (PDF, 942 kB)

Lista er sortert etter gårds- og bruksnummer. Gårds- og bruksnummer og adresse finner du på www.kommunekart.com

Klage eller endringsmelding

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) skal du selv endre grunnlaget ved å sende en endringsmelding for inntektsåret 2019 direkte til Skatteetaten.

Dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2019 må du i disse tilfellene sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. Du kan sende inn en skriftlig begrunnet klage elektronisk. 

Brevpost sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Andre klager sendes skriftlig, innen seks uker, til:

Risør kommune
Postboks 158
4952 Risør

E-post: post@risor.kommune.no