Eiendomsskattelister 2023

Kommunestyrets vedtak

På bakgrunn av vedtak av kommunestyret og med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl) §§ 2 og 3, skrives det ut eiendomsskatt i 2023 på bolig- og fritidseiendommer med 4 ‰ av takstgrunnlaget.
Skatteetatens beregnede boligverdi benyttes som skattegrunnlag for boligeiendommer (esktl § 8 C-1). For øvrige skattepliktige eiendommer benyttes gjeldende kommunale takster (esktl § 8 A-2 og A-3).

Hvor finner jeg skattelistene? 

Her finner du skattelistene for 2023.

Skatteliste 2023 (PDF, 4 MB)

Skatteliste 2023 -fritak (PDF, 27 kB)

Skattelistene er også tilgjengelige på kommunehuset, Furumoveien1 fra 6.3.2023 – 31.03.2023.

Klage eller endringsmelding

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) skal du selv endre grunnlaget ved å sende en endringsmelding for inntektsåret 2021 direkte til Skatteetaten.

Dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2021 må du i disse tilfellene sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. Du kan sende inn en skriftlig begrunnet klage elektronisk. 

Brevpost sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Andre klager sendes skriftlig, innen 12.4.2023 til:

Risør kommune
Postboks 158
4952 Risør

E-post: post@risor.kommune.no