Forklaring av skatteseddel for 2023

Risør kommune har i år tatt i bruk en ny programvare, slik at skatteseddelen ser litt annerledes ut i år enn hva den har gjort tidligere år.

Forklaring til skatteseddel

Forklaring til skatteseddelen er som følger:

Eiendomsskattetakst + kontorjustering = totalt eiendomsskattegrunnlag

Ditt eiendomsskattegrunnlag utgjør 70% av det total eiendomsskattegrunnlaget. Disse 70% utgjør beregningsgrunnlaget som du blir beskattet 4 promille av Summen bli fordelt på 6 terminer.

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskattegrunnlag
Totalt grunnlag Skattenivå Grunnlag Promille Eiendomsskatt Eiendom
2 500 000 70% 1600 000 4,0 6 400 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 500 000 100% 2 500 000 3,7 9 250 Andre skattepliktige eiendommer

 

Kontorjustering er vedtatt av kommunestyret til å være 10% av takst, det som fremkommer i skatteseddelen er totalen av kontorjusteringene som har vært både i år og i tidligere år.

Her kan du lese mer om faktureringen av kommunale eiendomsgebyr i 2023.

Ord og utrykk

Kontorjustering

I stedet for ny allmenn taksering, kan kommunestyret gjøre vedtak om økning av den verdien som eiendommen ble satt til ved den siste allmenne takseringen. Kommunestyret kan også gjøre vedtak om at det skal gjøres et tilsvarende tillegg for de eiendommene som er verdsatt særskilt før et tidspunkt som kommunestyret fastslår. 

Økningen kan skje gradvis over flere år, men kan ikke være mer enn 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringen.

Definisjon av kontorjustering på lovdata.no