Justering av eiendomsskatt for 2021, etter bystyrevedtak 27.5.2021

Risør bystyre vedtok 27.05.2021 å sette ned eiendomsskatten fra 4 promille til 2,8 promille for 2021. Eiendomsskatten på fire promille er allerede fakturert på  1., 2. og 3. termin 2021. For  å utjevne dette gjennom året blir skatten redusert for 4., 5. og 6 termin 2021.

Det blir sendt ut ny oppdatert skatteseddel for alle kommunens skatteeiendommer i løpet av uke 26.

Skatteseddelen er ingen faktura. Eiendomsskatten kommer som vanlig sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene, eller som egen faktura der eiendommen kun har eiendomsskatt.

Dersom eiendommen har flere eiere er det kun regningsmottakeren som mottar denne skatteseddelen.

Vedtaket har ingen innvirkning på boligverdien (taksten), type eiendom eller antall boenheter.   

Eiendomsskatten for 2021 vises i oversikten på den utsendte skatteseddelen som Årlig beregnet skatt (kr)

Skattegrunnlaget er 70 % av boligverdien (taksten), og skattesatsen for 2021 er 2,8 promille av skattegrunnlaget.

Problemer med å åpne skattesedelen på mobiltelefon?

Skattesedlene sendes digitalt. Noen brukere kan oppleve at de får en feilmelding om at filen er skadet eller ødelagt når de åpner via Digipost på mobiltelefonen.

Hvis du opplever dette, velg "åpne i nettleser" istedenfor nedlasting for å vise skattesedelen.  Du kan også åpne filen via nettleser på PC.