Klageadgang på eiendomsskatt

Eiendomsskattelisten legges ut på Kommunehuset til offentlig ettersyn i perioden 28.02. - 31.03.2020. Listen vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Faktura for perioden 01.1.- 29.2.20 er også skatteseddel.

Mer informasjon om eiendomsskatt 2020

Bystyret vedtok 12.12.2019 å sette eiendomsskattesatsen til 5 promille. Det innføres en reduksjonsfaktor på 30 % av eiendomsskattetaksten (verdien).  Eiendomsskattetaksten er uendret fra 2019 til 2020.

Eiendomsskatten skal fordeles på minst to terminer. For de fleste eiendommer er den fordelt over seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, se utfyllende informasjon om eiendomsskatt i Risør kommune.

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagefrist 2020 er 15. april 

Klageadresse:
Risør kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158
4952 Risør