Korrigering av eiendomsskatt for 2021

Risør bystyre vedtok 27.05.2021 å sette ned eiendomsskatten fra 4 promille til 2,8 promille for 2021. Eiendomsskatten vil bli korrigert på senere fakturaer i 2021.