Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i Risør kommune.

Kommunale eiendomsgebyr

I forbindelse med koronasituasjonen og forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Vann og avløp

Kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp er basert på selvkostmodellen. Det betyr at innbyggerne betaler gebyr ut fra det som kommunene har i kostnader for å levere tjenestene. Det er ikke noe som tilsier at kostnaden for disse tjenestene blir vesentlig redusert som følge av den situasjonen som råder. Dersom situasjonen blir langvarig, og kostnadsbildet vil endres slik at kommunens utgifter til dette blir lavere, så vil det komme innbyggerne til gode ved at neste års avgifter blir redusert.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatt for privatpersoner er vurderingen slik at verdien på en bolig eller fritidsbolig vil være upåvirket av denne situasjonen. Eiendomsskatten er basert på verdien av boligen / fritidsboligen, og det anses som svært lite sannsynlig at verdien vil endres som følge av denne spesielle situasjonen. Eiendomsskatt for privatpersoner endres derfor ikke som følge av dette.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19