Tilskudd til dekning av eiendomsskatt på næringsbygg for 2. termin 2020

Ihht vedtak fattet i Bystyret 28. mai 2020 kan eiere av næringsbygg søke tilskudd til å dekke kostnadene ved eiendomsskatt på næringsbygg tilsvarende 2 termin 2020.  Tiltaket er ment som et kompenserende tiltak i forbindelse med Koronasituasjonen som har gjort det økonomisk krevende for næringsdrivende i Risør kommune. Ordningen er ikke behovsprøvd, men det forutsettes at eiendomsskatten er betalt inn.

Søknad om tilskudd til dekning av eiendomsskatt på næringsbygg for 2 termin 2020 (DOCX, 13 kB)

Søknadsfrist

Søknadsfristen settes til 15 juli 2020, og tilskuddet vil bli utbetalt innen 31 august 2020.
Informasjon om mottakere av tilskuddet vil være offentlig.
Kopi av betalt faktura legges ved søknad.

Fullstendig utfylt søknad kan sendes til:

Risør kommune, Postmottak
Pb.158
4951 Risør