Innovasjon Norge

Investeringer innen både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket kan du søke støtte til fra Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no/

På sidene til Innovasjon finner du nyttig informasjon om
Investeringer i tradisjonelt landbruk, kjøp av eiendom og tilleggsareal

Bolig på gårdsbruk

Tilleggsnæring i landbruket – idéavklaring og etablering

Tilleggsnæring i landbruket – investering og bedriftsutvikling

Søknaden sendes via altinn, men går først til kommunen for uttalelse før den sendes Innovasjon Norge.

Går du med planer kontakt jordbruksjef eller skogbruksjef så ordner vi et møte/befaring.

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Telefon 37 14 96 16
Mobil 900 94 961
Kommunehuset
Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Telefon 37 11 97 73
Mobil 945 14 862

Arbeidssted: Gjerstad kommune