Regionalt næringsfond

For landbruksetablering som ikke er knyttet til tradisjonelt landbruk kan det også søkes tilskudd fra det regionale næringsfondet

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Fagleder bærekraftig utvikling og næring
E-post
Mobil 481 03 455