Regionalt næringsfond

For landbruksetablering som ikke er knyttet til tradisjonelt landbruk kan det også søkes tilskudd fra det regionale næringsfondet

Kontaktinformasjon

Einar Brønlund
Næringssjef
E-post
Mobil 47 64 66 90