Fellingstillatelser og forvaltningsplaner

Kommunen utsteder årlig fellingstillatelse for hjort, rådyr og bever. For elg blir det godkjent flerårige forvaltningsplaner. Kommunen har rett til å kontrollere at jaktlag har avtale om godkjent ettersøkshund for jakt på hjortevilt.

Alle jaktlag i Risør er organisert inn under Risør Viltlag. Viltlaget får automatisk fellingstillatelse på de artene som kommunen utsteder fellingstillatelse på. Det gjelder hjortevilt og bever. For de andre viltartene trengs det ikke fellingstillatelse fra kommunen.

Informasjon fra Risør Viltlag finner du her: https://risorviltlag.wordpress.com/

 

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 94 51 48 62

Arbeidssted: Gjerstad kommune