Jakttider

Se informasjon om jakttider på nettsidene til Miljødirektoratet:

Jakttider og fangsttider i Norge

Det er tillatt med jakt på bever i hele Risør kommune. Risør Viltlag har frie kvoter.

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok 27. juni 2017 å innføre forskrift om utvidet jakttid på kanadagås og stripegås. Det betyr at det åpnes for jakt på disse artene i perioden 26. juli til 23. februar i hele fylket.

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Telefon 37 11 97 73
Mobil 945 14 862

Arbeidssted: Gjerstad kommune