Viltforvaltning og jakt

Ettersøk av påkjørte og skadde dyr.

Kommunen har ansvar for å undersøke, gjennomføre ettersøk og eventuelt avlive skadet eller sykt hjortevilt.

Ved påkjørsel av vilt er det viktig at politiet varsles – tlf. nr 02800.

Er det alvorlige personskader involvert, benyttes politiets nødnummer, telefon 113.

Dersom du er uheldig og kjører på et hjortevilt, eller du er først på stedet hvor det har skjedd en påkjørsel:

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink - bruk refleksvest!
  2. Ring politiet 02800 og meld fra om viltpåkjørselen
  3. Ring kommunens ettersøksgruppe:
Ettersøksgruppe
Navn Telefonnummer
Harald Sveen 995 63 149
Hermann Strand jr. 900 25 326
Lars Ole Røed 971 27 714
Ulrik Prebensen Staalesen 415 51 859


Hvem har ansvar for skadede eller døde ville dyr

Dødt vilt som ligger på veien eller i veikanten er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175 (tast 1). Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet eller fallviltgruppa.

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser vannkilder, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt enn storvilt.

Spørsmål om ville katter, osv. rettes til Mattilsynet telefon 06040. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevelferd tilligger Mattilsynet. Ved mistanke om smittsom sykdom hos ville dyr skal man alltid varsle Mattilsynet.

Om båndtvang

Risør kommune har lokal forskrift om hundehold som du kan lese her.

Alminnelig båndtvang gjelder i tiden fra 1. april til og med 20. august, hundeloven § 6. Her er lenke til hundeloven.

Jaktutøvelse

Her finner du forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst.

og her er Miljødirektoratets veileder om Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler.

Hjortevilt

Her finner du forskriften om forvaltning av hjortevilt.

og her finner du Miljødirektoratets veileder om Forskrift om forvaltning av hjortevilt, med kommentarer.

De aller fleste grunneiere i Risør er med i Risør Viltlag. Bestandsplanen omfatter 5 storvald i Risør. På bakgrunn av kommunale målsettinger søker viltlaget om godkjenning av bestandsplaner med fellingstillatelser. Kommunen har godkjent bestandsplanene for elg og hjort for planperioden 2018 – 2020 og gitt fellingstillatelser. Risør viltlag har kvotefri rådyrjakt.

Her er kommunens bestandsplan for 2018-2020 (PDF, 2 MB)

Lokale forskrifter (forvaltning av bever)

Forskrift om forvaltning av bever

 

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 94 51 48 62

Arbeidssted: Gjerstad kommune