Tilskudd til drenering/grøfting

Tidligere grøftet jordbruksareal kan innvilges tilskudd til drenering/grøfting. Tilskuddet innvilges pr daa eller pr meter avgrenset oppover til maksimalt tilsvarende dekarsatsen på 2000 kr/daa.

Forskrift og rundskriv om ordningen finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Det skal søkes på fastsatt skjema. Plan for dreneringen med kart og miljøvurderinger for dreneringen skal også legges ved søknaden. Alle skjemaene finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema og

Kart finner du på Gårdskart https://gardskart.nibio.no/search

Søknaden skal sendes kommunen. Det er ingen søknadsfrist.

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 90 09 49 61

Kommunehuset