Eiendomsoverdragelse/konsesjon

Når du skal kjøpe/arve/overta (erverve) en landbrukseiendom, må du søke kommunen om konsesjon (tillatelse til erverv av fast eiendom).

I flere tilfeller vil ervervet være konsesjonsfritt (f.eks. når du kjøper fra nær familie). Da er det nok at kommunen godkjenner en egenerklæring om konsesjonsfrihet (skjema LDIR - 360)

Mer informasjon om konsesjon finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

På nettsidene til Statens  Kartverk finner du også mye nyttig informasjon hvis du eksempelvis skal tinglyse et eierskifte, overføre eiendom til ektefelle/samboer, overføre ved arv m.m.

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Telefon 37 14 96 16
Mobil 900 94 961
Kommunehuset