Overta/kjøpe landbrukseiendom

All form for overtakelse av ny eiendom krever tillatelse etter konsesjonsloven før skjøtet kan tinglyses hos Kartverket. Det er kommunen som gir slik tillatelse.

Loven bruker ordet erverv som betegnelse for å overta eiendom. For noen erverv kan egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes, mens andre må sende konsesjons-søknad til kommunen. Regelverket knytter seg både til deg som ny eier og hvilke type eiendom du skal overta.

Signer søknad/egenerklæring sendes Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør eller på https://www.risor.kommune.no/tjenester/kontaktinformasjon-og-vakttelefoner/

Gjelder kjøpet bolig-, fritids-, eller næringseiendom se informasjon her:

https://www.risor.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/