Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post

Kommunehuset

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post

Arbeidssted: Gjerstad kommune