Skogfond

Når du har hogst på eiendommen din, er det fastsatt regler om avsetning til skogfond. Dette innebærer at du kan velge en sats mellom 4 og 40% av brutto tømmerverdi som går inn på skogfondskontoen din.

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Nyttig informasjon om skogfond finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no

Når du ønsker å få refundert utgifter til investeringer i skogen, sender du følgende dokumentasjon til skogbrukssjefen i kommunen:

Ofte stilte spørsmål
SLF har også utarbeidet en oversikt med avklaringer over ofte stilte spørsmål ved bruk av skogfond. Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond.

Tilgang til egen skogfondkonto på nett

Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto som i en nettbank. Man kan her til enhver tid følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling.

Brukerveiledning for nettløsningen finner du her.

Regelverk

Forskrift om skogfond

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 94 51 48 62

Arbeidssted: Gjerstad kommune