Tilskudd til skogkulturtiltak

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Nyttige lenker

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er regelverket som tilskuddssøknadene blir behandlet ut fra.

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket finner du her. (pdf, 194 kb) 

Landbruksdirektoratets informasjon om ordningene

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket-2023 (DOCX, 2 MB)

Retningslinjer for tilskudd til vei - Risør og Gjerstad kommuner-2021 (DOCX, 1023 kB)

I Risør får du tilskudd til følgende tiltak i 2023

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Tiltak Sats Forvaltningsmyndighet
Avstandsregulering 50% Kommunen
Markberedning 30% Kommunen
Traktorvei og skogsbilvei Varierer Kommunen
Gjødsling 50% Landbruksdirektoratet
Suppleringsplanting 50% Landbruksdirektoratet og kommunen

Tettere beplantning

Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen.

Mer informasjon om ordningen for tettere planting

Gjødsling av skog som klimatiltak

Det gis også tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak.

Tilskudd til gjødsling av skog

Slik søker du

Søknadsskjema for alle tilskuddsberettigede skogkulturtiltak som må fylles ut og sendes kommunen:

Søknadsskjema

Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

NB: Skogeierne oppfordres til å søke via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal.

Informasjon om innlogging på skogfondskonto fra direktoratets nye hjemmeside (pdf, 287 kb)

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier.

Oversikt over veinormalene

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer.

Retningslinjer for behandling av tilskudd til skogsveier

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Be om utbetaling for skogsveianlegg - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til miljøtiltak

Det er en egen sentral tilskuddsordning for tilskudd til ivaretakelse og utvikling av miljøverdier i skog.

Her kan du lese mer om den sentrale tilskuddsordningen for tilskudd til ivaretakelse og utvikling av miljøverdier i skog

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
E-post
Mobil 94 51 48 62

Arbeidssted: Gjerstad kommune