Næringsetablering

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at nye og eksisterende bedrifter skal få best mulige betingelser for å videreutvikle seg i vår kommune. Lokalt har regionen et stort og unikt kompetansemiljø innen blant annet mekanisk industri, trebearbeidende industri og kunstnerisk virksomhet.

Pågang næringshage holder til i Risør sentrum, men med et geografisk nedslagsfelt i Risør, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Hos Pågang næringshage finner du både nyetableringer og bedrifter med lang fartstid. Næringshagen jobber for å skape vekst og utvikling i og for sine medlemsbedrifter via næringshageprogrammet, samt trekke flere til det etablerte miljøet.

Cowork Risør tilbyr attraktive lokaler med alt av fasiliteter dersom du ønsker å leie lokaler, eller mindre kontorplasser i en kortere eller lenger periode. Her er det et spennende miljø med både etablerte bedrifter, grundere og arbeidstagere med fjernarbeidsavtaler fra etablerte bedrifter andre steder i landet.

For etableringer i Risør sentrum kan du også kontakte næringssjef Bård Vestøl Birkedal (se kontaktinfo til høyre) eller byselskapet Risør by AS post@risorby.no

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef
E-post
Mobil 481 03 455