Rekrutteringsbistand fra NAV

Du kan ta direkte kontakt med NAVs markeds- og rekrutteringskontakter:

https://www.nav.no/no/Lokalt/Aust-Agder/Relatert+informasjon/rekrutteringskontakter-aust-agder

NAV kan finne aktuelle kandidater lokalt, regionalt og nasjonalt til faste eller midlertidige jobber. Vi

  • kan bistå med å rekruttere lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • avklarer aktuelle kandidater
  • kan inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift om rekruttering
  • kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge

NAV arrangerer jobbmesser  og kan tilrettelegge spesielt for din bedrift hvis du har større rekrutteringsbehov.

 

Ta kontakt med din lokale rekrutteringskontakt for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Mona K. Stray Rambo
Mobil 412 40 148