Skjenkebevilling for enkeltanledning - åpent og lukket arrangement

Skjenkebevillinger sommeren 2021

På grunn av ferieavvikling må eventuelle søknader om enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger sendes kommunen innen 14. juni. 

Det må påregnes tre ukers behandlingstid.

Større søknader, f.eks. ny driver av skjenkested/ny permanent bevilling, må påregnes behandlet etter ferien.

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • du leier lokaler som ikke har skjenkebevilling og tar betalt for alkohol.
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.
  • Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. Det er da en betingelse at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)»

Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt anledning er for åpne arrangementer. 

Eks. enkelt bestemt anledning: festival, offentlig arrangement eller konsert.
Eks. liten enkeltanledning: vernisage, kundekveld eller quiz.

Det må påberegnes tre ukers behandlingstid.

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager.

For hver bevilling skal det oppgis en styrer og en stedfortreder. Disse må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal kjøpes alkoholholdig drikke fra engros.

Lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol. Med lukket arrangement menes at det er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.

Det må påberegnes tre ukers behandlingstid.

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV, Helse og omsorg og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil Risør kommune v/enhet for eiendom og teknisk, og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Hva koster det?

Type bevilling

Pris

En enkelt bestemt anledning kr 5 400
Liten enkeltanledning kr 780
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 390

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108