Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Hvis du er daglig leder på et serveringssted, og skal servere mat og/eller drikke, må du ha bestått etablererprøven.

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Hva er pensum?

Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen o l.

Dersom du ønsker det kan du kjøpe pensumhefte, nettkurs eller tilgang til nettbaserte prøver hos vinn.no

Hva koster det?

 

Pris

Etablererprøven - pr. prøve

kr 400

Betalingen blir fakturert etterskuddsvis.

Påmeldingen er bindende, og du vil motta en faktura selv om du ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

Prøven tar du på Risør kommunehus. Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Gjennomføring av prøven

  • Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
  • Etablererprøven avholdes som elektronisk prøve på serveringsproven.no. 
  • Prøven er en flervalgsprøve, der kun ett svar er riktig. Prøven har et tilfeldig uttrekk av 50 spørsmål.
    40 av 50 svar må være korrekte for å bestå prøven.
  • Prøvetid er 90 minutter.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller ordbok.
  • Tillatte hjelpemidler er lovdata.no eller rene lov- og forskriftstekster. 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).

Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd. 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det betales pr. prøve pr. gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter eller kan sendes til deg på e-post. 

Referanser