Kunnskapsprøven

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling og en for skjenkebevilling.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøven. Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling:
Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter.
Du må også kjenne til Alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum for skjenkebevilling:
Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.
Du må også kjenne til Alkohollovens øvrige bestemmelser.

Dersom du ønsker det kan du kjøpe pensumhefte, nettkurs eller tilgang til nettbaserte prøver hos vinn.no
 

Hva koster det?

 

Pris

Kunnskapsprøven - pr. prøve

kr 400

Betalingen blir fakturert etterskuddsvis.

Påmeldingen er bindende, og du vil motta en faktura selv om du ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du prøven?

Prøven tar du på Risør kommunehus. Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Gjennomføring av prøven

  • Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.  
  • Kunnskapsprøven avholdes som elektronisk prøve på serveringsproven.no. 
  • Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve der kun ett svar er riktig. Prøven har et tilfeldig uttrekk av 30 spørsmål fra en database.  24 av 30 svar må være korrekte for å bestå prøven.
  • Prøvetid er 60 minutter.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).

Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd. 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det betales pr. prøve pr. gang.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter eller kan sendes til deg på e-post. 

Referanser