Skjenkebevilling for enkeltanledning - åpent og lukket arrangement

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler som ikke har skjenkebevilling og tar betalt for alkohol.
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.
 • Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. Det er da en betingelse at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. 
  All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år. (For åpne arrangement er det også krav om stedfortreder).
 • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)»

Ulike typer arrangement

1. Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning er for åpne arrangementer.
Skjenkebevilling for enkelt anledninger deles inn i "enkelt bestemt anledning" eller "liten enkeltanledning". 

Eksempel enkelt bestemt anledning: 
festival, offentlig arrangement eller konsert (over 100 personer).
Eksempel liten enkeltanledning: 
vernisage, kundekveld, intimkonsert eller quiz (under 100 personer).
(Bevillingsmyndigheten gjør en skjønnsvurdering av arrangementet).

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager.

For hver bevilling skal det oppgis en styrer og en stedfortreder.
Disse må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal kjøpes alkoholholdig drikke fra engros.

2. Lukket arrangement (Ambulerende skjenkebevilling)

Ambulerende skjenkebevilling gis kun til mindre arrangementer "sluttet selskap". 
Med et "sluttet selskap" menes at det er samlet en bestemt krets med mennesker i forbindelse med et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel et bryllup, konfirmasjon, jubileum osv.

Deltakerne i selskapet må  ha en tilknytning til de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man skriver seg på en liste eller kjøper billetter i forkant av arrangementet.

Vanlige medlemsmøter i en forening,  sammenkomster for idrettslag, klubber og organisasjoner, studentfester, russearrangementer, kundekvelder, kunstutstillinger og lignende vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. 

3. Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

En bevillingshaver kan for en enkelt anledning søke om å utvide en eksisterende skjenkebevilling til å omfatte andre arealer enn enn det bestemte skjenkearealet bevillingen gjelder for. 
Dersom det avdekkes overtredelser i forbindelse med en utvidet bevilling for en enkelt bestemt anledning, vil dette kunne få konsekvenser for den ordinære bevillingen. Det vil ikke bli fakturert egne gebyrer tilknyttet en slik enkeltanledning, da omsatte liter alkohol vil gebyrbelastes sammen med den ordinære skjenkebevillingen.

Ved søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning tar du kontakt med kommunen på e-post: post@risor.kommune.no
Søknaden må inneholde:

 • Hvilken skjenkebevilling som søkes utvidet
 • Type arrangement
 • Alkoholgruppe
 • Klokkeslett og dato
 • Målgruppe for arrangementet - aldersgrense for arrangementet
 • Tegning av nytt skjenkeareal

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil Risør kommune v/enhet for eiendom og teknisk, og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Behandlingstid

Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

På grunn av ferieavvikling behandles ikke søknader om skjenkebevilling i juli måned. For å være sikker på at din søknad blir behandlet tidsnok må du søke om bevilling for sommersesongen senest 1. juni hvert år.

Hva koster det?

Type bevilling

Pris

En enkelt bestemt anledning kr 5 500
Liten enkeltanledning kr 800
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 400
Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for enkeltanledning kr 0

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108