Skjenkebevilling for enkeltanledning - åpent og lukket arrangement

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler som ikke har skjenkebevilling og tar betalt for alkohol.
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.
 • Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. Det er da en betingelse at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. 
  All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år. (For åpne arrangement er det også krav om stedfortreder).
 • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)»

Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning er for åpne arrangementer.
Skjenkebevilling for enkelt anledninger deles inn i "enkelt bestemt anledning" eller "liten enkeltanledning". 

Eksempel enkelt bestemt anledning: 
festival, offentlig arrangement eller konsert (over 100 personer).
Eksempel liten enkeltanledning: 
vernisage, kundekveld, intimkonsert eller quiz (under 100 personer).
(Bevillingsmyndigheten gjør en skjønnsvurdering av arrangementet).

Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager.

For hver bevilling skal det oppgis en styrer og en stedfortreder. Disse må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal kjøpes alkoholholdig drikke fra engros.

Lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol. 

Eksempel ambulerende skjenkebevilling: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester.

Det må påregnes tre ukers behandlingstid.

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV, Helse og omsorg og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil Risør kommune v/enhet for eiendom og teknisk, og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Hva koster det?

Type bevilling

Pris

En enkelt bestemt anledning kr 5 500
Liten enkeltanledning kr 800
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 400

 

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

En bevillingshaver kan for en enkelt anledning søke om å utvide en eksisterende skjenkebevilling til å omfatte andre arealer enn enn det bestemte skjenkearealet bevillingen gjelder for. 
Dersom det avdekkes overtredelser i forbindelse med en utvidet bevilling for en enkelt bestemt anledning, vil dette kunne få konsekvenser for den ordinære bevillingen. Det vil ikke bli fakturert egne gebyrer tilknyttet en slik enkeltanledning, da omsatte liter alkohol vil gebyrbelastes sammen med den ordinære skjenkebevillingen.

Ved søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning tar du kontakt med kommunen på e-post: post@risor.kommune.no
Søknaden må inneholde:

 • Hvilken skjenkebevilling som søkes utvidet
 • Type arrangement
 • Alkoholgruppe
 • Klokkeslett og dato
 • Målgruppe for arrangementet

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108