Næringsmuligheter i Risør

Risør har et variert næringsliv bestående av mekanisk industri, trebearbeidende industri, besøksnæring, kunst og kultur. Sammen med byens godt bevarte trehusbebyggelse, et levedyktig og unikt kulturliv er Risør et fremtidsrettet område både for næringsutvikling og bosetting.

Risør kommune arbeider for å ha et nært samarbeid med næringslivet i kommunen. Det gjelder både i form av et løpende samarbeid med den enkelte næringsaktør, og ved tilrettelegging for møteplasser mellom kommune og næringsliv.

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef
E-post
Telefon 37 14 96 32
Mobil 481 03 455