Skjenkebevilling - ambulerende/for en enkelt anledning

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt anledning er for åpne arrangementer. 

Eks. enkelt bestemt anledning: festival, offentlig arrangement eller konsert.
Eks. liten enkeltanledning: vernisage, kundekveld eller quiz.

Du må søke minst 2 uker før arrangementet/selskapet. Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager. 

Lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol.

Eks. ambulerende skjenkebevilling: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester.

Du må søke minst 2 uker før arrangementet/selskapet.

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hvordan får du svar?

Svar sendes via digipost eller e-post. Du får faktura etter at søknaden er behandlet.

Hva koster det?

Type bevilling

Pris

En enkelt bestemt anledning kr 5 200
Liten enkeltanledning kr 780
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 370

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108