Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
  • Det kreves at bevillingsinnehaver er kjent med og følger de bestemmelser som følger av kommunens «Alkoholpolitisk handlingsplan (pdf, 920 kb)»

Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt anledning er for åpne arrangementer. 

Eks. enkelt bestemt anledning: festival, offentlig arrangement eller konsert.
Eks. liten enkeltanledning: vernisage, kundekveld eller quiz.

Du må søke minst 2 uker før arrangementet/selskapet. Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager.

For hver bevilling skal det oppgis en styrer og en stedfortreder. Disse må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Dokumentasjonskravet om bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning med mindre det skal kjøpes alkoholholdig drikke fra engros.

Lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol.

Eks. ambulerende skjenkebevilling: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester.

Du må søke minst 2 uker før arrangementet/selskapet.

Slik søker du

Søk om skjenkebevilling for arrangement 

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Behandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV, Helse og omsorg og Risør kommunes AV-OG-TIL koordinator. Ved behov vil Risør kommune v/enhet for eiendom og teknisk, og enhet for rus og psykisk helsearbeid bli bedt om uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Hva koster det?

Type bevilling

Pris

En enkelt bestemt anledning kr 5 200
Liten enkeltanledning kr 780
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 370

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108