Etablere egen bedrift

Å starte egen virksomhet er en arbeidskrevende og lærerik prosess. Risør kommunes fagleder for bærekraft og næring kan gå gjennom idéen din sammen med deg, og hjelpe deg med å finne andre relevante virkemidler i etablerings- eller bedriftsutviklingsfasen.

Pågang Næringshage tilbyr på vegne av Risør kommune gratis introduksjonsveiledning av nystartet bedrifter og bedrifter som ønsker å iverksette utviklingsprosjekter.

Kommunen samarbeider tett med Pågang Næringshage som er vårt regionale kompetansesenter på bedriftsutvikling- og bedriftsveiledning. Gjennom næringshageprogrammet som er delfinansiert av statlige tilskudd kan man få svært god veiledning. Les mer om Pågang Næringshage her.

Det finnes en rekke regionale og nasjonale finansieringsordninger for nytt og eksisterende næringsliv i Agder.

Virkemidler og støtteordninger:

God informasjon til deg som ønsker å etablere næringsvirksomhet i Norge er samlet hos Altinn under fanen starte og drive bedrift.

Etablerersenteret i Agder bistår bedrifter med rådgivning og kurs. Etablerersenteretagder.no

Etablererkurs og veiledning finner du også på grunderweb.no

I samarbeid med kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli disponerer Risør kommune midler gjennom et regionalt fond, et virkemiddel som er opprettet for å styrke næringslivet og bosetting i distriktet. Personer som skal etablere næringsvirksomhet i Risør kommune kan søke økonomisk støtte gjennom det Regionale Næringsfondet for Østregionen.

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskudd og garantier til gründere, bedrifter og prosjekter i hele landet. For bedrifter lokalisert i Risør er det også mulig å søke om Innovasjon Norges regionale distriktsmidler. Her legges det særlig vekt på bidrag til verdiskapning, nyskapning og omstilling lokalsamfunnet.

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap hvor målet er utvikling. Selskapet invisterer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital. Ofte går Aust-Agder Næringsselskap også inn i styrene.

CONNECT Sørlandet er et regionalt nettverk som dekker hele Agder. CONNECT har mer enn 30 medlemsbedrifter og 100 fagpersoner som tilbyr sin kompetanse til oppstartsbedrifter. Medlemsbedriftene i CONNECT Sørlandet representerer en rekke bransjer og tjenesteområder.

Fra idé til vekstbedrift? Innoventus Sør engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsidéer. Sammen med idehaver omdanner Innoventus Sør ideene til bedrifter med formål å oppnå kommersiell suksess.

Patentstyret - gjør ideer til verdier. Du kan søke beskyttelse innenfor tre områder: design, varemerke og patent. Før du søker kan det være lurt å undersøke om ideen allerede er beskyttet av andre.

Kontaktperson

Iselinn Kongsten, tlf: 911 57 467, e.post: iselinn@pagang.no