Barnehage

Hovedopptak i barnehagene

Hovedopptaket for barnehagene er gjennomført. Dessverre har det vært en feil i systemet som har vist at Tjenna og Amandus barnehage er fulle. Det stemmer ikke og er nå rettet opp i.

Alle Risørbarnehagene har fortsatt plasser ledige og det kan fortsatt søkes barnehageplass til neste barnehageår. Det blir supplerende opptaksmøte i april.

Vi oppfordrer alle som vil endre på plassen sin, til å ta kontakt med styrer i den barnehagen det gjelder.