Samarbeidspartnere for barnehagene

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er det viktigste for å støtte barnets utvikling.