Inkludering av barn og unge

Den nasjonale tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” lyses ut årlig og søknadsskjema publiseres i Bufdirs søknadsportalSøknadsfristen er som regel i november-desember. 

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Malin Paust, som kan veilede i bruk av søknadsskjemaet, og drøfte hvordan ulike tiltak kan utfylle og forsterke hverandre.  

Alle potensielle søkere i kommunen, også private aktører og frivillige organisasjoner, har like muligheter til å søke på tilskuddsordningen. Etter at søknadene er gjort tilgjengelige fra Bufdir, skal kommunen rangere søknadene som er sendt inn via kommunen fra andre søkerorganisasjoner. Fristen for rangering av søknadene er i januar, og svar fra Bufdir kommer i april-mai.    

Tidligere mottakere av tilskudd til tilbud for barn og unge i Risør kommune er FUN365 (tilbudet har opphørt), WePlay, UngNorge Sør, Humlens Have og Risør kommune. 

Risør kommune fikk for 2022 tildelt kr. 189 000, kr. 226 000 i 2023 og kr. 189 000 i 2024.

I 2022 ble tilskuddet ble benyttet hovedsakelig til følgende tiltak: 

  • Livredningskurs i sjø for ansatte i barnehage og skole, samt frivillige
  • Forberedende kurs til Båtførerprøven for elever ved Risør ungdomsskole
  • Treffsted på Hope Oppvekstsenter
  • Treffsted på bakrommet i Motorbygget på Kjempesteinsmyra
  • Egenandel for fire barn på Humlens Haves sommerferietilbud
  • Lønnsmidler til ungdom i arbeidstrening i UngNorge Sørs butikk

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver. Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
E-post
Mobil 97 61 32 88

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker