Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov i 1. - 7. klasse. Elever i 5. - 7. klasse med særlige behov kan få plass, men det må da leveres inn egen søknad.

Søknadsfrist er 1. april, og søknad sendes i Visma Flyt skole.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.

Endringer søkes om via Visma Flyt (krever pålogging)

Gratis kjernetid for 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen vil komme på høring i løpet av våren, og skal etter planen fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023.

Redusert betaling

Det kan også søkes om redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt. Dette gjelder for alle årstrinn (1. til 4. klasse) fra 01.08.21. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Hvis foreldre har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert adresse legges til grunn.

Foresatte til 1. klasse kan søke redusert på mellomlegget til tilbudet fra og med 12 timer i uka.

Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt skole.

SFO- tilbud Risør kommune

1.klasse:

Oppholdstid

Pris opphold

Kostpenger

Samlet sum

Til og med 11 timer i uka, mat 1-2 dager

0,-

Kr.100,-

Kr.100,-

Til og med 11 timer i uka, mat 3-5 dager

0,-

Kr.160,-

Kr.160,-

Fra og med 12 timer i uka, mat 1-2 dager

Kr.700,-

Kr.100,-

Kr.800,-

Fra og med 12 timer i uka, mat 3-5 dager

Kr. 700,-

Kr.160,-

Kr.860,-


2. -4. klasse:

Oppholdstid

Pris opphold

Kostpenger

Samlet sum

Til og med 11 timer i uka, mat 1-2 dager

Kr.1900,-

Kr.100,-

Kr.2000,-

Til og med 11 timer i uka, mat 3-5 dager

Kr.1900,-

Kr.160,-

Kr. 2060,-

Fra og med 12 timer i uka, mat 1-2 dager

Kr.2600,-

Kr. 100,-

Kr. 2700,-

Fra og med 12 timer i uka, mat 3-5 dager

Kr. 2600,-

Kr. 160,-

Kr. 2760,-

 

Informasjon om SFO på skolenes hjemmesider

SFO ved Risør barneskole

SFO ved Hope oppvekstsenter

SFO ved Søndeled skole  

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 518 834.- kr kan søke om redusert pris. 
Gå til siden om redusert SFO-betaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.