Skolefritidsordningen (SFO)

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer på vårsemesteret, gjeldende for påfølgende skoleår, med søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om plass utenom søknadsfristen og opptak kan skje i løpet av skoleåret ved ledig kapasitet. Det er mulig å kjøpe dagplasser ved spesielle kortvarige behov om daglig leder finner plass til dette.

Søknadsskjema

Det elektroniske søknadsskjemaet er for tiden ute av drift. Vi jobber for å få på plass nytt skjema. I mellomtiden kan du sende oss en e-post til post@risor.kommune.no. 

Husk å få med om du skal endre, si opp, eller søke ny plass. 

SFO betalingssatser

 

Oppholdstid timer per uke

Pris per mnd

Kost alle dager

Kost inntil 3 dager

Over 15 timer 2 565 160 100
Inntil 15 timer 2 029 160 100
Inntil 10 timer 1 535 160 100

Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn og 50 % for påfølgende barn. Prisene gjelder fra 01.08.2018

Informasjon om SFO på skolenes hjemmesider

SFO ved Risør barneskole

SFO ved Hope oppvekstsenter

SFO ved Søndeled skole  

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.