Skolefritidsordningen (SFO)

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer på vårsemesteret, gjeldende for påfølgende skoleår, med søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om plass utenom søknadsfristen og opptak kan skje i løpet av skoleåret ved ledig kapasitet. Det er mulig å kjøpe dagplasser ved spesielle kortvarige behov om daglig leder finner plass til dette.

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.

Endringer søkes om via Visma Flyt (krever pålogging)

SFO betalingssatser

 

Oppholdstid timer per uke

Pris per mnd

Kost alle dager

Kost inntil 3 dager

Over 15 timer 2 565 160 100
Inntil 15 timer 2 029 160 100
Inntil 10 timer 1 535 160 100

Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn og 50 % for påfølgende barn. Prisene gjelder fra 01.08.2018

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 502 334 kr kan søke om redusert pris.

Søk om lavere pris på SFO på grunn av lav inntekt

Informasjon om SFO på skolenes hjemmesider

SFO ved Risør barneskole

SFO ved Hope oppvekstsenter

SFO ved Søndeled skole  

Endring/oppsigelse av plass i SFO

I henhold til vedtekter for sfo (PDF, 413 kB) (revidert og vedtatt i bystyret 27.03.2014), gjelder tildelt plass inntil det året eleven fullfører 4. trinn, eller plassen sies opp skriftlig.