Mobbing i skolen

Blir du mobbet?

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Hvis du blir mobbet vil vi gjerne at du sier ifra til noen om det. Du kan ta kontakt med læreren din, helsesykepleier, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner. 

Du finner god informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og dine og om dine rettigheter her

Hva er mobbing?

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

 • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
 • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
 • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
 • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Hvis ditt barn eller et annet barn blir mobbet, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. 

Dette skal skolen gjøre hvis barnet ditt blir mobbet:

 • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • Ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • Undersøke saken og eleven skal bli hørt
 • Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke.
 • Skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med å lage planen hvis du ønsker det. 
 • Følge opp planen og se at tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Hvis hjelpen ikke fungerer, skal skolen sette i gang andre tiltak. 
 • Avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet trygt og godt. 

Oppvekstombudet i Agder (tidligere Mobbeombud i Aust-Agder)

Vi er mange som jobber for at barna våre skal ha det bra sammen med hverandre. De fleste har det heldigvis bra i skolen, men av og til lykkes vi likevel ikke. For de barna/ungdommene og familiene dette gjelder, er dette en utrolig vanskelig situasjon å være i. Av ulike grunner kan det være vanskelig å snakke med skolen om bekymringer rundt mobbeproblematikk. Men bekymringene kan vokse seg store, og det er viktig at barna/ungdommene får den tilretteleggingen og hjelpen de trenger tidligst mulig. Hvis barnet ditt blir mobbet og du føler skolen ikke gjør nok for å bedre situasjonen for barnet ditt, vil oppvekstombudet gjerne høre fra deg. Han skal lytte og prøve å forstå situasjonen til barnet ditt, og gi deg råd videre hvis du ønsker det. Du kan ringe, sende SMS eller e-post. Oppvekstombudet har taushetsplikt og vil ikke fortelle det du forteller til andre, med mindre du selv ønsker det.

Kontakt: Erik Songe-Møller, mobiltelefon 48 25 03 30, e-post Oppvekstombudet@agderfk.no, hjemmeside agderfk.no/oppvekstombudet. Du finner også Oppvekstombudet på Facebook