Samarbeidsutvalg (SU)

Skolen skal ha et samarbeidsutvalg. Dette består av representanter for elevene, foreldrene, undervisningspersonell, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene. Foreldrerepresentantene bør være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Samarbeidsutvalget ved Risør Ungdomsskole 2022/2023

Samarbeidsutvalget ved Risør Ungdomsskole 2022/2023
Navn Rolle
Mads Stebekk Moe Rektor og leder av SU
Elin Eliassen Sosiallærer Risør U
Reidun Hansen Lærer Risør U
Unn Torill Aasbø Fagarbeider Risør U
Tove Hansen Politisk representant (AP)
Kent Nilssen Leder FAU
Heidi Torp FAU
Cassandra Aanonsen Elevrådsleder
Erling Eikeland Knudsen Nestleder elevrådet

Referater

Referat 22.03.23 (PDF, 147 kB)

Referat 02.02.23 (PDF, 124 kB)

Referat 30.11.22 (PDF, 113 kB)

Referat 19.10.22 (PDF, 140 kB)