Kontaktinformasjon

Mads Stebekk Moe
Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole
E-post
Mobil 92 08 31 72
Torunn Ingvaldsen
Konsulent
E-post
Mobil 90 16 96 58
Miriam Sørbø Eriksen
Konsulent og kontaktperson Visma skole
E-post
Mobil 90 16 96 58

Permisjon