Grunnskoleopplæring for voksne ved VIRK

Hvem kan få tilbud om grunnskole?

Grunnskoleopplæring for voksne gjelder personer som av ulike grunner ikke har fullført grunnskolen. Retten gjelder også minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse.

For å gi den enkelte et best mulig tilpasset opplæringstilbud, vil søkere bli innkalt til en kartleggings-/rådgivningssamtale.

Hva tilbyr VIRK?

Det gis undervisning i de fem fagene som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for voksne - 
norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

Tilbudet fører frem til grunnskoleeksamen tilsvarende 10. trinn. Voksne kan følge opplæringen innen deler av fag eller følge et tilbud som kan føre frem til grunnskoleeksamen i ett eller flere fag. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud.

Opplæringsloven bestemmer hvem som har rett til grunnskole for voksne. 

Du må:

  • være over 16 år
  • ikke ha rett til videregående opplæring
  • ha behov for grunnskole

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på VIRK, Sirisvei 10, ved Risør videregående skole.

Slik søker du

Ønsker du å søke grunnskoleopplæring, fyll ut søknad og send til VIRK. Søknadskjema finner du i link under. 

 

Realkompetansevurdering

Vi tilbyr også realkompetansevurdering i samfunnsfag, naturfag, engelsk, norsk og matematikk på grunnskolenivå. 

Søknadskjema til realkompetansevurdering

Kontaktinformasjon

Inga Bjørnstad
sekretær
E-post
Telefon 37 14 97 00
Mobil 95 82 34 09
Inger Tjersland
Rektor
E-post
Telefon 37 14 95 81
Mobil 93 09 37 81