Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Målet for VIRK er å kvalifisere alle kursdeltakere til videre utdanning, arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet. Vi følger læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og ellers gjeldende læreplaner for de som tar grunnskoleopplæringen hos oss.

VIRK holder til i Siris vei 10, 4950 Risør. 

Informasjon om skolestart, fridager, planleggingsdager og ferier finnes i Skolerute for VIRK.

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Inger Tjersland
Rektor
E-post
Telefon 37 14 95 81
Mobil 93 09 37 81