Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Målet for VIRK er å kvalifisere alle kursdeltakere til videre utdanning, arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet. Vi følger læreplanen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere og ellers gjeldende læreplaner for de som tar grunnskoleopplæringen hos oss.

Informasjon om skolestart, fridager, planleggingsdager og ferier finnes i Skolerute for VIRK.

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Liv Therese T. Fiane
Rektor
E-post
Telefon 37 14 97 00
Mobil 936 92 439