Skoleskyss

Her er rutinene som bør følges vedrørende skyss i Risør kommune

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder.

Slik søker du

Ordinær skoleskyss

Ingen søknad.
Agder kollektivtrafikk definerer avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Det er skolene som deler ut skysskort.
Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Risør kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig skolevei. Søknad sendes beate.aas@risor.kommune.no
Søknadsfrist 1. april.

Skyss ved delt bosted

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted.
Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted (PDF, 104 kB) og lever det på skolen
 

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss. og lever det på skolen
Søknad leveres innen 20 mai
NB: du må søke hvert år.